Nogle mennekser udvikler det, som fagfolk kalder en kronisk kompleks smertetilstand. 

Der er tale om kroniske smerter, som er så stærke, at de påvirker livskvaliteten og arbejdsevnen. Smerterne breder sig ofte ud og involverer mange forskellige områder i kroppen, og de fleste patienter få andre symptomer, som tilsammen gør tilstanden endnu værre. 

Ledsagesymptomer

Mange patienter med denne type smerter oplever at være plaget af ledsagesymptomer som fx træthed, hukommelsesproblemer, irritation, manglende overblik, og mange får også fysiske symptomer som fx svimmelhed, kvalme, problemer med maven, hjertebanken, lys- og lydoverfølsomhed, dødhedsfornemmelser i huden mv. 

Kroniske komplekse smerter kan forværres af mange forskellige ting, ikke kun simpel overbelastning, som vi kender det fra de akutte smerter. Mange oplever at larm, mange mennesker, lys, stress, bekymringer, stærke dufte, almindelig berøring og motion kan medføre en voldsom forværring af tilstanden.

Bio-psyko-socialt puslespil

De komplekse kroniske smerter bliver ofte betegnet som en bio-psyko-social problemstilling, hvor både biologiske, psykologiske og sociale faktorer spiller ind og påvirker hinanden på forskellige måder. Sandsynligvis spiller kulturelle, religiøse, miljømæssige og en mængde andre faktorer også ind. 

Derfor kan kroniske smertepatienter ofte betragtes som et puslespil, hvor det er nødvendigt at kigge på alle de forskellige faktorer, som spiller ind i den enkelte patients sygdom. 

Der er sjældent én årsag til en kompleks kronisk smertetilstand. Og der findes derfor heller ikke én løsning, som kan gøre patienten smertefri. 

Du kan læse mere om, hvordan du kan få det bedre, hvis du har kroniske smerter, på siderne selvhjælp og behandling.

Smerteklinikker

Smerte- og hovedpineklinikken

Aarhus Universitetshospital

Nørrebrogade 44, bygn. 1A, stuen

8000 Aarhus C

Tlf: 78 46 31 57

 

Smerteklinikken

Regionshospitalet Silkeborg

Falkevej 1-3

8600 Silkeborg

Tlf: 78 41 62 80

Om hjemmesiden

Hjemmesiden indeholder generel information om smerter samt information om de specialiserede behandlingstilbud i Region Midtjylland.

Hjemmesiden er udviklet i et samarbejde mellem Smerte- og Hovedpineklinikken på Aarhus Universitetshospital, Smerteklinikken på Regionshospitalet i Silkeborg samt Region Midtjylland. 

Tilgængelighedserklæring

Fotos: Eskild Fotografi

Visitationskriterier

Patienter med kroniske smerter kan henvises til et specialiseret behandlingsforløb ifølge disse visitationskriterier, som er beskrevet på sundhed.dk